Ekologiskt, närproducerat nöt- & fläskkött från Uppland

På gården Hermansveden utanför Uppsala finns olika typer av nötkreatur, valda för att passa våra marker och hålla högsta köttkvalitet . All vår produktion är ekologisk. Samtliga djur går ute i hagar och betar gräs så stor del av året det bara går.  Djuren är hos oss åtminstone två år, flera av avelsdjuren är dock över tio år. När vintern kommer går sedan djuren i lösdrift med halmbädd och fodras med ensilage.
 

Vi arbetar lokalt och hållbart - med fokus på högsta kvalitet.
 

 

VÅR IDÉ

Vi vill vara hållbara i vår produktion och främjar biologisk mångfald. Detta samtidigt som vi vill producera produkter av högsta kvalitet. Djuren går därför på naturbeten den varma tiden på året och på vintern äter de ensilage som producerats på gården. All vår produktion är KRAV-certifierad.
Våra djur slaktas lokalt och köttet säljs sedan via grosist till restauranger. 

En sista omgång med direktförsäljning till kund kommer ske våren 2019, därefter sker bara direktförsäljning av större partier. 

NÖTKÖTT     

Vårt nötkött säljs i lådor om 10 eller 20 kg. Halva vikten utgörs av nötfärs och resten av styckingsdetaljer. 
För mer detaljer se Produkter.

NÄSTA LEVERANS ÄR våren 2019

Efter det blir det inga fler leveranser under överskådlig framtid; istället kommer allt kött gå till en grossist. 

 

Du beställer kött från oss via att fylla i vårt formulär eller mailar oss på hermansveden@gmail.com

I ett projekt finansierat av Landsbyggdsprogrammet 2014-2020 har vi byggt en utökad lösdrift, en utlastning och en förbättrad gödselhantering. I och med detta ökar vi antal djur för ungefär samma arbetsinsats. Djurutrymmena anpassa också bättre för de omlastningar vi behöver mellan lösdriften och naturbeten; allt för djurens bästa! Med bättre gödselhantering och mindre foderspill minskar vi även den påverkan på miljön nötkreaturproduktion har.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär

NÄRPRODUCERAT - EKOLOGISKT - AV HÖGSTA KVALITET

Vår filosofi är att ta fram kött
av högsta kvalitet från djur
uppfödda med den främsta djurvälfärden.

 

Vi vill främja en sund köttkonsumtion
där köttet valts med stor omsorg;
omsorg om naturen, djuren
och ett hållbart levene.

 

När du väljer kött, unna dig det bästa.